Ældrekonferencen er for dig, der arbejder med ældreområdet

Imran Rashid

Digitaliseringens konsekvenser for det aldrende menneske og alle omkring – udvikling eller afvikling? Hvordan passer vi på os selv, så vi kan være der for andre? Og hvilke udfordringer og muligheder bør vi være opmærksomme Read more…

Tine Rostgaard

Rehabilitering – danske og internationale erfaringer? Rehabilitering i ældreplejen blev i Danmark indført i 2015. Hvis der ansøges om hjemmehjælp i dag, forventes det derfor, at man indgår i et kort og intensivt tværfagligt forløb Read more…

Lotte Blicher Mørk

Værdighed – hvad er det egentlig værd? Vi taler så meget om værdighed i alle mulige sammenhænge; værdighedspolitik, værdighedsmilliard, værdighed i ældreplejen og ikke mindst værdig død. Men hvad betyder det? Hvornår er noget værdigt? Read more…

Mette Søndergaard

Demens og meningsfuld aktivitet I dette meget relevante og praksisnære foredrag vil Mette Søndergaard med stort engagement, humør og humor sætte fokus på, hvorfor aktiviteter er så vigtige for demensramte, og hvordan demensramte helt konkret Read more…

Jens Bangsbo

Aktiv alderdom fremmer helbredet – hvor lidt aktivitet skal der til? Forskellige typer af holdspil har i de senere år vist sig yderst effektive i bredspektret forbedring af ældres sundhed – det gælder også for Read more…

Dorthe Nielsen

Ældre minoriteter – sårbarhed i et tværkulturelt perspektiv Dorthe Nielsen vil i sit oplæg forholde sig til de sundhedsfaglige kompetencer, der er i spil og som udfordres i det sundhedsprofessionelle møde med ældres sårbarheder. Dette Read more…

Bygholm (Scandic) – 11. maj 2020

Ældrekonferencen er en tværfaglig netværks- og vidensformidlingsplatform målrettet alle fagpersoner med interesse for ældreområdet. Ældrekonferencen byder på indsigt i relevante nye initiativer, solid faglig opdatering, praksisnær inspiration samt erfaringsudveksling på tværs af professioner og instanser indenfor ældreområdet.

Ældrekonferencen er et nyt, efterspurgt initiativ, som løb af stablen for første gang i foråret 2019 i selskab med blandt andre Ældreministeren samt ikke mindst en fuld sal af engagerede fagpersoner. Det var en rigtig god dag – og nu gentager vi succesen i foråret 2020.

Faglig kvalitet, alsidige tematiske synsvinkler og praksisnær viden: Ældrekonferencen byder på en palet af foredrag, der repræsenterer alsidige tematiske synsvinkler og erfaringsmæssig baggrund – forskningsmæssigt, organisatorisk og praktisk. Det er vores målsætning, at alle foredragsholderne skal tage udgangspunkt i deltagernes hverdag i arbejdet med de ældste. Derfor har vi bedt alle foredragsholdere om at have fokus på omsætning af teori til praksis. Viden der kan omsættes til handling i praksis, er viden, der virker!

På Ældrekonferencen 2020 vil foredragsholderne bl.a. drøfte og give svar på følgende:

  • Hvordan er rehabilitering organiseret og udført i Danmark, hvad betyder rehabilitering for borgerne og medarbejderne – og hvad kan vi lære af udlandet?
  • Hvor lidt fysisk aktivitet skal der til for at forbedre ældres helbred, og kan ikke-aktive personer blive fysiske aktive i en sen alder – hvad fortæller den nyeste forskning os om alt dette og meget mere?
  • Hvordan bliver vi mere kulturelt kompetente, og hvordan bliver vi bedre til at forstå og håndtere ældres sårbarheder?
  • Hvorfor er aktiviteter så vigtige, også når man har demens, og hvordan kan vi støtte og hjælpe personer med demens ind i mere aktivitet?
  • Hvorfor er værdighed en forudsætning for livskvalitet – og noget du bliver givet, når nogen tror på, at du er noget værd som menneske?
  • Hvordan påvirker brugen af smart teknologi menneskers biologiske, psykologiske og sociale behov, og hvordan sikrer vi, at mennesker forbliver mennesker i en verden præget af maskiner?

Vi glæder os til en rigtig god dag med fokus på ældreområdet!

Kontakt Ældrekonferencen

Telefon: 23 23 61 09 / 22 39 89 35

Mail:info@aeldrekonferencen.dk

Eller benyt beskedformularen.

Send besked