Naturlig og kompliceret sorg sent i livet

At miste en nærtstående er en svær og belastende livsbegivenhed, og det er naturligt at føle stor sorg. For de fleste aftager sorgen gradvist over tid, men for nogle vil sorgen opleves intens og smertefuld selv efter lang tid. Hvis sorgen stadig efter seks måneder opleves så gennemgribende og vedvarende, at livskvaliteten forsvinder, kan der være tale om en kompliceret sorgreaktion, og der kan være behov for professionel hjælp.

Oplægget vil introducere til naturlig og kompliceret sorg sent i livet, og du vil få indblik i risikofaktorer for komplicerede sorgreaktioner hos ældre. Morten Hedelund vil endvidere præsentere den behandling, som Det Nationale Sorgcenter tilbyder ramte efterladte. Eksempler fra praksis inddrages til at illustrere, hvordan klienter kan hjælpes til at løse de tre opgaver, som er afgørende for, at sorgen ikke ødelægger livet.  

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

  • Hvad er naturlig og kompliceret sorg?
  • Hvad er risikofaktorer for udvikling af komplicerede sorgreaktioner, og hvordan behandles de?
  • Hvilke tre opgaver skal alle sørgende løse for at kunne leve med sorgen, så den ikke ødelægger livet?

Morten Hedelund

Morten Hedelund er psykolog og projektleder i Det Nationale Sorgcenter, hvor han behandler ældre efterladte med komplicerede sorgreaktioner samt underviser og superviserer professionelle og frivillige. Han har tidligere arbejdet i den private forskningsfond Ensomme Gamles Værn med projekter omkring ensomhed midt og sent i livet.

Categories: Oplægsholdere