Imran Rashid

Digitaliseringens konsekvenser for det aldrende menneske og alle omkring – udvikling eller afvikling? Hvordan passer vi på os selv, så vi kan være der for andre? Og hvilke udfordringer og muligheder bør vi være opmærksomme på i relation til digitalisering, når vi arbejder med det aldrende menneske? Speciallæge i almen Read more…

Tine Rostgaard

Rehabilitering – danske og internationale erfaringer? Rehabilitering i ældreplejen blev i Danmark indført i 2015. Hvis der ansøges om hjemmehjælp i dag, forventes det derfor, at man indgår i et kort og intensivt tværfagligt forløb med det formål at blive mere selvhjulpen. Oplægget vil give svar på hvordan man i Read more…

Lotte Blicher Mørk

Værdighed – hvad er det egentlig værd? Vi taler så meget om værdighed i alle mulige sammenhænge; værdighedspolitik, værdighedsmilliard, værdighed i ældreplejen og ikke mindst værdig død. Men hvad betyder det? Hvornår er noget værdigt? Det er et begreb, der er svært at have noget imod, for hvem vil ikke Read more…

Mette Søndergaard

Demens og meningsfuld aktivitet I dette meget relevante og praksisnære foredrag vil Mette Søndergaard med stort engagement, humør og humor sætte fokus på, hvorfor aktiviteter er så vigtige for demensramte, og hvordan demensramte helt konkret kan støttes og hjælpes ind i mere aktivitet. Behovet for at opleve sig nyttig, at Read more…

Jens Bangsbo

Aktiv alderdom fremmer helbredet – hvor lidt aktivitet skal der til? Forskellige typer af holdspil har i de senere år vist sig yderst effektive i bredspektret forbedring af ældres sundhed – det gælder også for de allerældste (+85). Holdspil har et endnu ikke fuldt udnyttet potentiale til at stimulere ældre Read more…

Dorthe Nielsen

Ældre minoriteter – sårbarhed i et tværkulturelt perspektiv Dorthe Nielsen vil i sit oplæg forholde sig til de sundhedsfaglige kompetencer, der er i spil og som udfordres i det sundhedsprofessionelle møde med ældres sårbarheder. Dette anskues ud fra et sårbarhedsperspektiv, et familieperspektiv og et tværkulturelt perspektiv. Der vil i oplægget Read more…