Imran Rashid

Digitaliseringens konsekvenser for det aldrende menneske og alle omkring – udvikling eller afvikling? Hvordan passer vi på os selv, så vi kan være der for andre? Og hvilke udfordringer og muligheder bør vi være opmærksomme på i relation til digitalisering, når vi arbejder med det aldrende menneske? Speciallæge i almen Read more…

Dorthe Nielsen

Ældre minoriteter – sårbarhed i et tværkulturelt perspektiv Dorthe Nielsen vil i sit oplæg forholde sig til de sundhedsfaglige kompetencer, der er i spil og som udfordres i det sundhedsprofessionelle møde med ældres sårbarheder. Dette anskues ud fra et sårbarhedsperspektiv, et familieperspektiv og et tværkulturelt perspektiv. Der vil i oplægget Read more…

Kjeld Andersen

Aldrig for sent at blive ædru. Kortvarig terapeutisk behandling synes at være effektfuld. Med de demografiske tendenser de kommende år med flere der når høj levealder, kan, alt andet lige, antallet af ældre med alkoholproblemer forventes at stige. Også blandt ældre øger alkohol risikoen for en lang række sygdomme ligesom Read more…

Lars Larsen

Det gode gamle liv – trivsel og mistrivsel blandt ældre mennesker? Generelt set trives ældre mennesker så godt som, eller bedre end, de gjorde midt i livet. Alder i sig selv er ikke ensbetydende med dårlig trivsel! Sagen er imidlertid en anden, når det drejer sig om skrøbelige ældre mennesker Read more…

Thyra Frank

Thyra Frank Ældreminister. Diplomuddannelse i ledelse, Danmarks Sygeplejehøjskole, København. Uddannet sygeplejerske, Frederiksberg Sygeplejeskole. Forstander for OK-Hjemmet Lotte, Frederiksberg 1988-2011. Sygeplejerske, plejehjemmet Helenesminde, Frederiksberg 1986-1988. Sygeplejerske, lukket Gerontopsykiatrisk Afdeling, Frederiksberg Hospital 1985-1986. Sygeplejerske, Ortopædkirurgisk Akut Modtage Afdeling, Frederiksberg Hospital 1982-1985. Har modtaget Ældre Sagens Ældrepris 2001, Kirsten Stallknecht Prisen – til Read more…