Ældrekonferencen er en tværfaglig netværks- og vidensformidlingsplatform målrettet alle fagpersoner med interesse for ældreområdet. Ældrekonferencen byder på indsigt i relevante nye initiativer, solid faglig opdatering, praksisnær inspiration samt erfaringsudveksling på tværs af professioner og instanser indenfor ældreområdet.

Ældrekonferencen er et nyt, efterspurgt initiativ, som løb af stablen for første gang i foråret 2019 i selskab med bland andre Ældreministeren samt ikke mindst en fuld sal af engagerede fagpersoner. Det var en rigtig god dag – og nu gentager vi succesen i foråret 2020.

Faglig kvalitet, alsidige tematiske synsvinkler og praksisnær viden: Ældrekonferencen byder på en palet af foredrag, der repræsenterer alsidige tematiske synsvinkler og erfaringsmæssig baggrund – forskningsmæssigt, organisatorisk og praktisk. Det er vores målsætning, at alle foredragsholderne skal tage udgangspunkt i deltagernes hverdag i arbejdet med de ældste. Derfor har vi bedt alle foredragsholdere om at have fokus på omsætning af teori til praksis. Viden der kan omsættes til handling i praksis, er viden, der virker!

På Ældrekonferencen 2020 vil foredragsholderne bl.a. drøfte og give svar på følgende:

  • Hvordan er rehabilitering organiseret og udført i Danmark, hvad betyder rehabilitering for borgerne og medarbejderne – og hvad kan vi lære af udlandet?
  • Hvor lidt fysisk aktivitet skal der til for at forbedre ældres helbred, og kan ikke-aktive personer blive fysiske aktive i en sen alder – hvad fortæller den nyeste forskning os om alt dette og meget mere?
  • Hvordan bliver vi mere kulturelt kompetente, og hvordan bliver vi bedre til at forstå og håndtere ældres sårbarheder. 
  • Hvorfor er aktiviteter så vigtige, også når man har demens, og hvordan kan vi støtte og hjælpe personer med demens ind i mere aktivitet?
  • Hvorfor er værdighed en forudsætning for livskvalitet – og noget du bliver givet, når nogen tror på, at du er noget værd som menneske?
  • Hvordan påvirker brugen af smart teknologi menneskers biologiske, psykologiske og sociale behov, og hvordan sikrer vi, at mennesker forbliver mennesker i en verden præget af maskiner?

Vi glæder os til en rigtig god dag med fokus på ældreområdet!


Om Scandic Bygholm Park

Schüttesvej 6
Horsens

Scandic Bygholm Park leverer fantastiske omgivelser, som er de oplagte rammer for Ældrekonferencen og flere af vores øvrige konferencer. Servicen giver vores konferencedeltagere ro, nærvær og forkælede smagsløg.