Ældrekonferencen Klik for tilmelding

Har du problemer med tilmeldingssiden, så send en mail til info@ctku.dk

Betingelser

Alle tilmeldinger er bindende.

Dog kan du godt videregive din billet til en anden, bare husk at give os besked senest dagen inden Ældrekonferencen.

Grupperabat kan opnås ved samtidig tilmelding af minimum 4 tilmeldinger – altså i én og samme mail. Senere tilmeldinger af flere deltagere kvalificerer ikke til rabat.

En forudsætning for at opnå rabat er, at vi kan udstede én samlet regning, dvs. til ét EAN- eller CVR-nr.

Ved betaling udover forfaldstid beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr 100,- kr. pr. rykker.

Ved tilmelding oplyses mail på samtlige deltagere. Disse mailadresser bruges til at fremsende evalueringsskemaer efter konferencen, til oplysninger om eventuelle programændringer samt invitation og program til fremtidige konferencer. Vi oplyser altid tydeligt, hvordan man kan frabede sig fremtidige mails.

Læs mere om de formelle betingelser mv. på denne side.